od Lubomír Krajčovič - 0 Komentáře

Úvod

Tato stránka Ochrany soukromí popisuje druhy osobních údajů, které Tantrický Klub sbírá, a jak jsou tyto informace používány a chráněny. Naše závazky v oblasti ochrany soukromí jsou založeny na transparentnosti, respektu k právům subjektů údajů a neustálém úsilí o zlepšování našich postupů ochrany osobních informací. Respektujeme vaše právo na soukromí a chápeme význam ochrany osobních údajů v digitálním věku.

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v Tantrickém Klubu je prováděno v souladu s platnými zákony České republiky a Evropské unie. Při zpracování osobních údajů se řídíme zásadami zákonnosti, spravedlnosti, transparentnosti, účelového omezení, datové minimalizace, přesnosti, omezení skladování, integrity, důvěrnosti a odpovědnosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a férovým způsobem, pouze pro vyložené, výslovné a legitimní účely.

Osobní údaje, které sbíráme

Sbíráme různé typy osobních údajů, včetně jmen, kontaktních informací, informací o transakcích a platebních údajů. Tyto informace nám umožňují poskytovat naše služby, zlepšovat kvalitu vašich zážitků, komunikovat s vámi a plnit naše smluvní závazky. Důrazně chráníme bezpečnost těchto informací a garantujeme, že jejich zpracování je provedeno s nejvyšší mírou zodpovědnosti.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, včetně práva na přístup k vašim osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování. Veškeré požadavky týkající se vašich osobních údajů můžete směřovat na náš kontaktní e-mail: [email protected].

Bezpečnost a ochrana údajů

Zavazujeme se k ochraně osobních údajů pomocí různých bezpečnostních technologií a postupů. Používáme šifrování, firewally, bezpečnostní software a další nástroje, které pomáhají chránit vaše informace před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo zveřejněním. Pravidelně revizuji a aktualizuji naše bezpečnostní opatření, aby bylo zajištěno, že jsou v souladu s nejlepšími dostupnými standardy a praxí.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav ohledně ochrany soukromí se můžete obrátit na vlastníka Tantrického Klubu, Lubomíra Krajčoviče, na e-mailovou adresu: [email protected], nebo poštovní adresu: Masarykova 416/37, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Lubomír Krajčovič

Lubomír Krajčovič

Jsem odborník na provozování masážních salónů s dlouholetou praxí v oboru erotických masáží. Moje zaměření mi umožňuje kombinovat znalosti různých technik masáží s unikátním přístupem k zákazníkům. Své zkušenosti a postřehy rád sdílím prostřednictvím článků a blogů, přičemž se zaměřuji na aspekty, které mohou naše zákazníky nejvíce zajímat a obohatit jejich zážitek.

Zobrazit všechny příspěvky

0 Komentáře

Napsat komentář

POTVRDIT TEĎ